Mám doma dceru s cystickou fibrózou. Proto moc dobře vím, čím si rodiny, ve kterých se toto onemocnění vyskytne, procházejí. Navíc pracuji jako fyzioterapeutka a shodou okolností jsem se starala o pacienty po transplantaci plic. Ta je často jedinou možností, jak si pacienti s cystickou fibrózou mohou prodloužit život. 

Péče o pacienty s CF je velmi nákladná. Rodiny musí vynaložit velké finanční prostředky na nákup rehabilitačních pomůcek, dezinfekčních přípravků a vysokokalorické stravy.

Protože sama hraji basketbal, napadlo mě uspořádat benefiční basketbalové utkání. Pomocí vybraných peněz pak díky Klubu cystické fibrózy pomůžeme zkvalitnit život rodinám pacientů, kteří každý den bojují s touto zákeřnou nemocí.

Jdete do toho s námi? 🙂